fundacja
smeczem w raka

Sitaniec 220C
22-400 Sitaniec

organizacja pożytku publicznego
krs 000949052

 

515 293 814
fundacja@smeczemwraka.org

Bank Pekao S.A.
03 1240 2005 1111 0011 1142 956

IBAN
PL03 1240 2005 1111 0011 1142 9566

BIC/SWIFT 
PKOPPLPW

przekaż swoje 1,5% 
na Smeczem w raka